DAME SKO, HERRE SKO
0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK
Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra sko-net.dk

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og sko-net.dk
Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra [Firmanavn]. 

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra sko-net.dk side, er denne af vejledende art. Sko-net.dk indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra sko-net.dk anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med GLS. Leveringstid 2-4 dage.

Risikoen for varerne Risikoen for varer købt af Sko-net.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Sko-net.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til sko-net.dk.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Sko-net.dk har stillet dig i udsigt. Pris og betaling I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med Dankort/visakort  Alle priser i Sko-netd.k - på web-adressen http://www. Sko-net.dk  er inkl. Moms. Fortrydelsesret Sko-net.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
Persondatapolitik
 
Her kan du læse, hvordan Sko-net.dk håndtere personoplysninger. 
 
Dataansvarlig
 
Sko-net.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Vores kontaktoplysninger er:
Sko-net.dk v. Karina Lundorff
Tårnby Torv 5
CVR-nr.: 26770440
Telefon 32505609
Mail Jessielanghoff@gmail.com
 
Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen
Køb eller kommunikation via hjemmeside
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:
navn
adresse
mailadresse 
telefonnummer
betalingsmåde
leveringsønsker
 
 
Formålet med indsamlingen. Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.
 
Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.
 
Modtagere af oplysninger :PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 
 
 
Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum. Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.
 
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger: 
 
navn
adresse
mailadresse
mobilnummer
 
Formålet med indsamlingen: At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.
 
Retsgrundlaget. Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 
Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum :Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev
 
Dine rettigheder
 
Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. 
 
(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)
 
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme. 
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.
 
Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.
 
Du kan læse nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i vores sikkerhedspolitik som du finder her.
 
Klageinstans
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk